COVID-19 maatregelen

Een veilige Shopping Awards uitreiking

We zijn enorm blij dat we de Shopping Awards 2020 kunnen organiseren, dit doen we uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. In nauwe samenwerking met Grand Hotel Huis ter Duin hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

 • Je wordt voorafgaand aan en tijdens het event duidelijk geïnformeerd over de maatregelen en bezoekers wordt gevraagd naar COVID-19 gerelateerde klachten.
 • Je krijgt een digitaal toegangsbewijs en kunt zelf je badge printen. Bij aankomst krijg je een entree toegewezen, zodat we drukte en rijvorming voorkomen.
 • We zorgen voor duidelijke looproutes (eenrichtingsverkeer) en crowd management.
 • Er geldt een maximale capaciteit bezoekers en tussen alle gasten zit er 1,5 meter afstand.
 • Je kunt op diverse plekken in de locatie handen wassen en desinfecteren.
 • Het aanwezige personeel zal op een veilige en verantwoorde manier service verlenen.

Daarnaast vragen wij bezoekers om zich aan de volgende maatregelen te houden:

 • Heb je een of meer klachten die symptomen van COVID-19 zijn of heeft iemand uit jouw huishouden koorts of benauwdheidsklachten? Blijf dan thuis en meld je af.
 • Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Neem plaats bij de aangewezen tafel.
 • Juichen is niet toegestaan.
 • Er mogen maximaal 2 personen tegelijk op het podium.

Tijdens het gehele evenement zullen alle maatregelen ter voorkoming van verspreiding van COVID-19, zoals opgelegd door de overheid en geadviseerd door het RIVM, nageleefd worden. Hierbij is het ‘Protocol voor Zakelijke Bijeenkomsten‘, opgesteld door EventPlatform, versie 9 september 2020, leidend.

Diamant sponsors

Saffier sponsors

 • Livewords
 • PayPal
Stem uitbrengen