Winnaar DHL FMCG & Personal Care vakprijs 2019

ALBERT HEIJN

De online consumentenbestedingen aan levensmiddelen en persoonlijke verzorgingsartikelen groeien nog altijd flink, al is het tempo vorig jaar afgevlakt ten opzichte van 2017. Bijna alle gevestigde partijen verkopen inmiddels online, zeker in food gaat dat doorgaans met verliezen gepaard. Winstgevendheid blijft een thema, prioritering ook; de lijst met mogelijke verbeterslagen is groot. Kleine spelers zien toe hoe grotere concurrenten met meer slagkracht hun voorsprong in klantpropositie en efficiency uitbouwen en er komen pure internetspelers bij.

Twee van de drie genomineerde supermarktbedrijven hebben een coöperatieve structuur. Het is knap dat zij ondernemers mee hebben gekregen in de ontwikkeling van het online kanaal, waarbij de winkels zorg dragen voor de last mile. De coöperaties noemen
het lokale gezicht aan de deur al een concurrentievoordeel, maar erkennen tegelijkertijd dat logistiek vanuit de winkel zijn beperkingen kent. Centralisatie lijkt op termijn onvermijdelijk. Dat laatste kan zeker worden gezegd over de koppeling van
online data aan fysieke winkeldata, om een holistisch klantbeeld te scheppen, personalisatie beter toe te kunnen passen en zodoende retentie te bevorderen. Plus heeft er concrete plannen mee, Coop heeft vooralsnog alleen voorzichtige ambities in die richting. De jury constateert dat alleen marktleider Albert Heijn zijn online en offline kanalen zo verbindt dat het geheel bewezen meer is dan de som
der delen.

Genomineerd:
• Coop
• Plus

JURYOORDEEL ALBERT HEIJN Albert Heijn begrijpt de mentale belasting van het boodschappen doen, probeert het ‘gedoe’ zo veel mogelijk weg te halen. De focus is verschoven van procesoptimalisatie naar probleemoplossing, waarbij de kanalen steeds beter worden geïntegreerd en steeds meer personalisatie wordt toegepast. ‘Retail as a Service’ is de visie, die zichtbaar ten uitvoer wordt gebracht. De marktleider heeft in 2018 stappen gezet op heel veel verschillende fronten, om propositie en efficiencyverbeteringen te bewerkstellingen. Dankzij het innovatie-framework kunnen razendsnel prototypes in de markt worden gezet. Er is lef om te experimenteren. Albert Heijn kan zich digitaal meten met grote internationale branchegenoten en is unaniem gekozen tot winnaar van deze Shopping Award.

Diamant sponsors

Saffier sponsors

  • Livewords
  • PayPal
Stem uitbrengen