Winnaar Duurzaamheid Award Powered by PAY. 2020

Wehkamp

Inpakmachines, groene bezorgsloten, levering per bakfiets: de roep tot verduurzaming weerklinkt steeds sterker onder online retailers. Gewapend met de sectorbreed ontwikkelde CO2 -rekentool ‘Bewust bezorgd’ kunnen zij hun voetafdruk inzichtelijker maken. De reductie van uitstoot en de bestrijding van het vervoer van lucht zijn actuele thema’s die voor vele e-commerce partijen bovenaan het prioriteitenlijstje prijken.

Met ingang van dit jaar beloont de Stichting Shopping Awards opvallende initiatieven op het gebied van duurzaamheid met een vakprijs. De genomineerden binnen deze nieuwe categorie trokken met uiteenlopende casussen de aandacht van de vakjury. Hun zoektocht naar CO -reductie voerde naar circulaire businessmodellen. De transitie blijkt niet altijd even gemakkelijk: soms laaien intern discussies op, wanneer bijvoorbeeld duurzaamheids- en marketingdoeleinden elkaar aanvankelijk lijken te bijten.

Elk van deze ‘groene’ cases illustreert een duurzaam beleid dat nog in ontwikkeling is. Exacte resultaten zijn daarom in deze gevallen lastig te
meten en te vergelijken, merkt de jury aan. De uitgesproken milieuambities reiken soms ver, de communicatie daarover naar consumenten blijkt bij
de genomineerden echter nog vrij bescheiden. Laat de consument zien dat je onderscheidend bezig bent, drukt de jury de e-commerce sector op het hart, want: ‘Duurzaamheid is een differentiërend element in een concurrerende markt.’

Genomineerd:

Omoda
ReplaceDirect

JURYOORDEEL WEHKAMP Je branding verwijderen van je verpakkingsmateriaal: je moet het maar durven! De vernieuwde inktloze en recyclebare verpakkingen van winnaar wehkamp passen niet alleen in de algehele duurzame bedrijfsvoering, maar hebben ook een aantoonbare impact in de markt. De folie van gerecycled LDPE bijvoorbeeld – zelfs volledig geautomatiseerd geproduceerd – levert al een CO -reductie van maar liefst 64 procent op. ́Een mooi voorbeeld van innovatie’, luidt het juryoordeel.

Diamant sponsors

Saffier sponsors

  • Livewords
  • PayPal
Stem uitbrengen