Winnaar Personal & Financial Services 2019

FBTO

De categorie Personal & Financial services heeft het afgelopen SERVICES jaar belangrijke vorderingen gemaakt. Dat geldt vooral op het gebied van organisatieverandering.

Er wordt meer gewerkt met data en met artificial intelligence (AI). Een positieve ontwikkeling, want deze categorie kenmerkt zich nu juist doordat dit soort producten per individu afgestemd kunnen worden. Opvallend is ook dat veel meer agile gewerkt wordt en dat dit organisatiebreed gebeurt. Er wordt meer samengewerkt op de werkvloer en dat leidt tot snellere en betere resultaten.
De jury constateert ook dat er meer kortcyclisch wordt gewerkt, waarna wordt gemeten, teruggekoppeld en verbeterd.
Silo’s verdwijnen en dat is terug te zien in de resultaten van de inzenders. Wat nog achterblijft is de koppeling van de data met de consumentenervaringen – het rondmaken van de cirkel. Door deze met elkaar te verbinden ontstaat echt inzicht
in de omnichannel organisatie en kunnen verbeteringen worden toegepast.

Genomineerd:
• Aegon
• Independer

JURYOORDEEL FBTO: FBTO komt van ver en kreeg veel voor elkaar. Het bedrijf zette grote stappen in 2018 en behaalde tastbare resultaten. Opvallend is de innovatiekracht en de permanente focus op verbetering van de interactie met de klant. FBTO boekte imposante, meetbare resultaten op het gebied van onder meer SEA en SEO. De resultaten werden bovendien bereikt op eigen kracht: met eigen, interne teams. De passie binnen FBTO is voelbaar.

Diamant sponsors

Saffier sponsors

  • Livewords
  • PayPal
Stem uitbrengen