De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site zijn voorbehouden aan de Stichting Shopping Awards.

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van de Stichting Shopping Awards vereist.