De Stichting Shopping Awards heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij jouw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website(s) van de stichting met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende website: www.shoppingawards.nl.

Alle gegevens die door de stichting worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die jij aan de stichting geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door de stichting is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

We gebruiken jouw IP-adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, e-mail en functie).

Onze sites bevatten links naar andere sites en sites van sponsors en derden die niet tot de stichting behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy-praktijken noch de inhoud van zulke sites.

De stichting gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. De stichting zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

Indien je nog vragen hebt over deze privacyverklaring, de sites van de stichting of jouw ervaringen met één van onze sites, kun je contact met opnemen met:

Stichting Shopping Awards
Postbus 276
3440 AG Woerden
0348-415305
info@shoppingawards.nl

Diamant sponsors

  • dssmith.com
  • PayPal
  • PostNL

Saffier sponsors

  • Rverty.com